תהליכים
מיכון / מיחשוב
שיטות, כלים וחוקים
נתונים / מידע
יישום
מסדים ( נתונים / מידע )
רמת המיחשוב
    רמת מיחשוב 
  • (ראה הסבר על המושג גם במונח תהליך דפים: 6, 7, 8)
  • מערכת מידע ממוחשבת   לעולם תכלול שלושה   מרכיבים   ותתייחס אליהם כאל  מכלול שלם, הכולל במידה שווה את החלקים העושים שימוש במחשב ואת אלה שלא משלבים מחשב, וזאת כל עוד הם קשורים ב- יחסי גומלין  ביניהם.
  • שלושת ה- מרכיבים   מהווים כל אחד מהם   מדרג  לסיווג מידת המיחשוב, מאי שימוש מוחלט ב- מערכת מחשב   ועד שימוש כולל ומוחלט בה.
  • תמהיל ה- מדרגים, של שלושת ה- מרכיבים   מכונה  רמת מיחשוב.

מערכת מידע ממוחשבת ( Computerized Information System ) -     דף 2

--- סיום ---
עדכון: 11.02.09 9:51
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002