דוגמא 1:
  • תת סגנון  =  תרשים רצף .
  • סוג  =  תרשים עבודה .
  • הערה :  בדוגמא זו יש תוספת של תת סדרות :  מרחק, זמן .

תרשים זרימה ( Flowchart/ Flow Chart/ Flow Diagram )

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002