• מעביר ל :
  *     תרשים זרימה
  **    תרשים טבלה
  ***  תרשים סולמות **** תרשים רשת
  • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי ) :  תרשים סיבתי ( Casual/Desicion Making/Problem Solving Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • תת סגנון  של  סדרות גרפיות  המציג ו/או מייצג   מציאות נסיבתית , או קשרים ויחסי גומלין בין   סיבות לתוצאות .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002