מטרות עיקריות של   BPMN :
 • גיבוש ה- BPMN  והטמעתו באים לענות על חסכים ("בעיות") שצפו ביישום  מערכות מידע  בכלל, ותהליכים עסקיים  בפרט, במיוחד משנות ה- 90 והילך.
 • בין המטרות העיקריות לתקן זה ניתן למנות:
 • גישור פערים ביצירת המודלים העסקיים, על ידי רישום פשוט, בהיר ומובן לכל המעורבים בתהליך: מתכננים/מנתחים עסקיים, מפתחים/מיישמים ומבצעים בפועל.
 • טיפול ושילוב תהליכים ופעילויות אוטומטיים, ידניים ואנושיים, תוך תמיכה במורכבות התהליכים והחוקים העסקיים המתאימים.
 • סטנדרט אחיד לרישום  תהליך עסקי  אשר מאמץ את המיטב מ-סדרות גרפיות  אחרות ובא להחליף אותן, כגון: UML Activity Diagram, UML EDOC Business Process,
  (Activity Decision Flow (ADF) Diagram, Event Process Chains (EPCs.
 • סטנדט מקובל ומיושם על ידי כל חברות התוכנה.
 • ייצוג שפת הרצה/תכנות (מבוסס XML), תוך כוונה לבנייה דו כיוונית של קוד תוכנה, מהמודל העסקי הויזואלי, ולהיפך, וזאת לשם גישור על הפערים בין הרישום הגרפי/תחבירי של ה-  תהליך העסקי  לבין המימוש התכנותי/טכני, לדוגמא באמצעות שפות:
  - BPEL  קיצור של
     Web Services Business Process Execution Language=WS-BPEL
  - BPEL4WS, גירסא קודמת של BPEL
     = Business Process Execution Language for Web Services
  - XML Process Definition Language =XPDL

 BPMN ( Business Process Modeling Notation ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • תקן בינלאומי לתמיכה בעיצוב, ניהול וביצוע של תהליכים עסקיים על ידי הגדרת המנגנונים הבאים, המיועדים למערכות BPM :
  תיאור חזותי של  תרשים תהליך עסקי = BPD (Business Process Diagram)
    באמצעות  סדרה גרפית  ו-חוקי תחביר מתאימים (מובאים בהמשך).
  מיפוי בין ה-תיאור חזותי, ל-שפת ביצוע (execution language), כגון  BPEL 
    המיועדת ליישום  תהליכים עסקיים,  באמצעות חוקי מיפוי מתאימים (אינם מובאים
    בהמשך).

  הערה :
  לעיון בתקן המלא והמעודכן, ראה דף של ה- תקן הבינלאומי .

  לעיון בדוגמאות שונות, ראה דף של ה- BPM דוגמאות .
  • השתייכות למשפחת   ה- תרשים  :
  • סגנון  =  תרשים זרימה .
  • תת סגנון  =  תרשים רצף ,  תרשים הצבה .
  • סוג  =  תרשים עבודה .
  עדכון: 11.02.10 9:22
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002