הבהרות
 •  עיבוד נתונים / מידע  הינו שימוש כלשהו ב-  שיטות, כלים וחוקים ,  לשם עיבוד  נתונים  ל- מידע  ברמות עיבוד שונות.
 • בהתאם להגדרה זו,  עיבוד נתונים / מידע   מהווה נגזרת של   מערכת מידע  ( לא מתייחס ל-  תהליכים  ולא ל- מערכת מחשב  ).
 • במקרה של שילוב  מערכת מחשב   ב- עיבוד נתונים / מידע   אנו מקבלים   מערכת עיבוד נתונים / מידע ממוחשבת  ( או   עיבוד נתונים / מידע ממוחשב  ).
 • מבחינה כרונולוגית,  מערכת עיבוד נתונים  רווחה עד שלהי שנות ה- 70 וקדמה ל-  מערכת מידע ממוחשבת ,  האמורה להתייחס ל-  תהליכים  כמרכיב אינטגרלי.
 • הפעלת  מערכת עיבוד נתונים  מלווה בדרך כלל ב-יחידות ארגוניות תפעוליות  מיוחדות: יחידות קלט  (להקלדה / הזנה של הנתונים),  יחידות פלט  (להפצת נתונים / מידע באופנים ופורמטים שונים).
 • נהוג לכנות  מערכת עיבוד נתונים  בשמות המקוצרים:  ענ"א  (עיבוד נתונים אוטומטי),  יענ"א  (יחידת עיבוד נתונים אוטומטי).

מערכת עיבוד נתונים / מידע ( Data / Information Processing System ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • נגזרת של   מערכת מידע ממוחשבת,  
  אשר מתמקדת בעיקר ב-  יישום  וב-  מסד נתונים / מאגר מידע,
  עם התייחסות מצומצמת ביותר ל-  תהליכים - מיכון .

 • --- סיום ---
  עדכון: 11.02.09 9:54
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002