הבהרות
 • נהוג לכנות   מערכת מידע  בשמות קיצור, כגון: מערכת / תת מערכת, פונקציה.
 • בראייה ארגונית / עסקית כוללת נקבל בהתאמה:   מערכת מידע  ארגונית / עסקית, ה- ארגון / עסק  כ- מכלול פונקציונאלי אחד.

מערכת מידע ( Information System ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • מכלול פונקציונאלי של   תהליכים  יצרניים (עסקיים, ארגוניים וכד'),
  בהם משלבים תמהיל של  שיטות, כלים וחוקים  לאיסוף, עדכון, עיבוד, אחזור ודיווח, 
  של מיגוון   נתונים / מידע  ברמות עיבוד שונות.
 • --- סיום ---
  עדכון: 11.02.09 10:10
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002