--- סיום ---
  הבהרות
 • ה- נתונים   מייצגים  עובדות גולמיות לא מעובדות, כגון: שם משפחה, מספר תעודת זיהוי, שם עיר, משקל אדם, גובה אדם, צבע עיניים.
 • ה- נתונים   הינם עצמאיים, ללא תנאים, והם .נותנים מענה אבסולוטי לשאלות מסוג: מי, מה, כמה, מתי והיכן.
  לנתון יש בהכרח אמת אחת, ולא יתכן מצב בו יש שתי תשובות לאותה שאלה ושתיהן נכונות.
 • ראה גם מונחים :
  - מידע  .
  - ידע  .
  - ב-מערכת עיבוד נתונים   מושג  עיבוד נתונים / מידע .

נתונים ( Data ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • המרכיבים הבסיסיים והפרטניים של ה-מידע   ושל ה- ידע  ,
  ואשר מהווים ב- מערכת מידע  (תהליכי מידע),  חומר גלם  בסיסי של  ה- תהליכים,
  על ידי הפעלה של תמהיל  שיטות, כלים וחוקים   כלשהו
  .
 • עדכון: 13.02.09 12:12
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002