--- סיום ---
  הבהרות
 • הטכנולוגיה מתבטאת בעיקר, ב- תוכנה  תשתיתית  המיישמת מיגוון אלגוריתמים ייעודיים וייחודים לניהול המאגרים באופן אופטימלי מבחינת: יעילות, אמינות, שלימות, ומדדי איכות אחרים.
 • מסדי הנתונים  נבדלים אחד מהשני בעיקר על ידי הגישה לניהול ה- הנתונים , לדוגמא :
  - רלציוני (טבלאי), כגון: Oracle, MS SQL, MySQL.
  - היררכי , כגון: IMS, LDAP.
  - פוסט-רלציוני שנועדו בעיקר לתמיכה גם בניהול ההירכי של אוביקטים (Object Oriented), כגון: Mattise, Cache.
 • מסדי הנתונים   נבדלים ביניהם, לא רק בגישת הניהול הבסיסית שלהם, אלא גם ביכולתם לנהל היקפים גדולים של נתונים ומידיע ברמות עיבוד שונות, כגון מחסני נתונים (DataWarehouse - DW).
 • קיימות הגדרות בסיסיות רבות למונח זה, לדוגמא :
  - אוסף נתונים המנוהל על ידי טבלאות/קבצים נפרדים, בהם הקשר בין הנתונים מוגדר על ידי התוכניות המעבדות אותם, לעומתם קיימים מאגרי נתונים בהם מיוצגים הנתונים והקשרים ביניהם כשלימות אחת (מתוך ספרו של יצחק עמיהוד "ארגון נתונים וניהול קבצים").
  - אוסף נתונים הקשורים ביניהם תוך כפילות נתונים מבוקרת, ומיועדים לשרת מספר רב של תוכניות יישום; הנתונים מאוחסנים בצורה בלתי תלויה בתוכניות היישום המשתמשות בנתונים, לכן ניתן לבצע שינויים מסוימים ביישום מבלי שזה ישפיע על תוכניות היישום (מתוך ספרו של רז הייפרמן "בסיסי נתונים").
 • נהוג לכנות את  מאגרי הנתונים / מידע   גם כ- מסדי נתונים ,  והדבר מובן לאור ההבהרות לעיל.

מסד נתונים ( Data Base/Data Base Management System - DB/DBMS ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • טכנולוגיה לניהול   מאגר נתונים / מידע  במסגרת  מערכת מידע ממוחשבת .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002