• ראה דוגמאות ל- תרשים
  השונים, במילון המונחים לפי מונח תרשים XXX כלשהו.
  לדוגמא: תרשים מוקדי
 • (לחץ כאן)
 • סדרה גרפית - סגנונות   ותתי סגנונות  עיקריים:


 • משפחה= סגנון (style): ייצוג בסגנון דמוי:זרימה,רשת...
  תרשים-זרימה
  Flow
  תרשים-טבלה
  Matrix / Chart / Tables Diagrams
  תרשים-מערך
  Layout/ Structure
  תרשים-סולמות
  Scales Based Graphs/ Plot/ Scatter
  תרשים-רשת
  Web/Netlike/Tree/Spider
  תרשים (אחר)
  ...,Venn,PMI
  סגנון חופשי
  תת-סגנון (sub-style) רובד לסגנון להשגת מטרה/ערך מוסף
  תרשים-בקרה
  Control
  תרשים-הצבה
  Cross-functional/Positioning/Assignment
  תרשים-השוואה
  Comparing/ Contrasting
  תרשים-מידרג
  Continuum / Timeline
  תרשים-מתווה
  Sketch
  תרשים-סיבתי
  Casual/Desicion Making/Problem Solving
  תרשים-סיווג
  Classifying/ Clustering/ Relationship
  תרשים-רצף
  Sequencing
  תרשים-תיאור
  Describing
  שפה= סוג (type) רובד נוסף לסגנון  המתמקד במשימה
  תרשים-הנדסי
  Engineering Plan/ Scientific Diagram
  תרשים-ישות
  Information/Object/Entity/Item Diagram
  תרשים-מארגי
  Fabric Diagram
  תרשים-מוקדי
  Topic Focused Diagram
  תרשים-מיפוי
  Mapping/Cartography/Map Chart/ Diagram
  תרשים-מיקום
  Placement Plan / Diagram
  תרשים-מלל
  Text Chart / Table / Matrix
  תרשים-סימון
  Marking Chart / Table / Matrix
  תרשים-עבודה
  Operation/ Process/ Work Diagram
  תרשים-עיבוד
  Processing / Programming Diagram
  תרשים-עלילה
  Plot Graph/ Diagram
  תרשים-עץ
  Hierarchical / Tree Diagram
  תרשים-ערכים
  Values Chart / Table / Matrix
  תרשים-פונקציה
  Function / Cartesian Graph/Diagram
  תרשים-פיזור
  Scatter Graph/ Diagram


  תרשים - סיווג ראשוני ( Diagram/Chart/Graph/Map/Table/Graphic Organizer ) -     דף 5

  עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002