הבהרות :
 • להבנה מיטבית של המובא בהמשך, מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי .
 • תרשים מערך   מייצג סגנון  של משפחת ה- תרשים  הכוללת, ואשר נמצא בשימוש רחב בתחומים רבים, ולא פעם בכינויים אחרים, לרוב בהתאם למציאות  אותה מנסים לייצג, כגון :
  - עיצוב/תכנון דירה הממחיש את מבנה הדירה ו/או מיקום הריהוט בה .
  - מפות למיניהן, כגון :  מפות כבישים, מפות טופוגרפיות, מפות מדינה ומפות עולם .
  - תוכניות ו/או מודלים למיניהן, כגון של :   צנרת, מעגלים חשמליים, בניין, אתר, גינון,
    מתאר, מודל כימי של חומר (מבנה מולקולרי) .
  - רישות מחשבים  , שהיא  תוכנית המתארת את מרכיבי הרשת (מחשבים, שרתים, ציוד
    היקפי וכד'), את המיקום שלהם בחדרים ו/או בשטח הבניין, ואת החיווט ביניהם,
    כולל מיקום השקעים הנידרשים.
 • סגנון זה הינו הקרוב ביותר למהות הבסיסית של המושג  Infographics
  (Information Graphics) .
 • בהמשך נידונים הנושאים הבאים :
  - תכני המרכיבים  של   תרשים - כללי  בהתאם לרלוונטיות שלהם לסגנון  תרשים מערך :
     *  מציאות .
     *  מטרות .
     *  סדרות גרפיות .
     *  הנחיות כלליות .
  - דוגמאות :
     *  לסדרות גרפיות ולשוני הקיים ביניהן.
     *  לתתי סגנון   וסוגים  מתאימים.

תרשים מערך ( Layouts / Structures ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • סגנון  של  סדרות גרפיות  המייצג, לרוב על פי קנה מידה,  מיקום יחסי  ומאפיינים  של  עצמים (אמצעים, רכיבים, מכשירים, מתקנים, מודלים וכד'),  בשטח, אתר או נפח נתון .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002