• מעביר ל :
  *     תרשים זרימה
  **    תרשים סולמות
  • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי ) :   שימושים שכיחים  :
  •  אירועים היסטוריים על ציר הזמן
  •  אבני דרך / שלבים  בתהליך :  למידה,  פיתוח, ייצור, שינוי מנהלי, וכד'
  •  פונקציות בתחומי ערכים
  •  הקצאת משאבים בדידים לאורך ציר הזמן, כגון  גאנט  (Gantt) למשאב כוח אדם

  תרשים מידרג ( Continuum / Timeline Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • תת סגנון  של  סדרות גרפיות  המשמש, לרוב, להצגת  התקדמות   ו/או  התפתחות  באופן מדורג לאורך ציר הזמן ו/או כחלק מתהליך .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002