• מעביר ל :
  *     תרשים זרימה
  **    תרשים מערך ***  תרשים טבלה
  • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי ) :
  תרשים הצבה ( Cross-functional / Handovers / Positioning /Placing / Assignment Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • תת סגנון  של  סדרות גרפיות  המייצג, לרוב,  הצבה / הקצאה / מעברים  בין תפקידים, קבוצות משנה ומשתנים שונים,
  של נושאים כגון: פעילויות, עצמים, מידע כמותי, מידע איכותי,
  באמצעות: ערכים, מלל, סימונים, ו/או כל שילוב שלהם.
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002