• * מעביר  לתרשים רשת
  • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - רשת ) :


   שימושים שכיחים  (קישורים מעבירים  לתרשים רשת ) :
  •  סיעור מוחות   (Brainstorming)
  •   PERT  או  גאנט (Gantt)
  •  "רשתות"  של  יחסי גומלין   וקישורים  בכלל, כגון :  ERD, DFD, Classes, Networks
  •  תרשים מצבים   (State Diagram)

  תרשים מארגי  ( Fabric like Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • סוג  גרפי של  תרשים רשת,  המייצג  הסתעפויות  שחלקן שזורות זו בזו  ו/או מתחברות מחדש בשלב כלשהו ,  מעין מארג .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002