• * מעביר  לתרשים סולמות
    • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - זרימה ) :

    תרשים פונקציה  ( Function / Cartesian  Diagram )

    הגדרה  (כללית)
  • סוג  גרפי של  תרשים סולמות,  המייצג  פונקציה מתמטית,  אחת או יותר, באמצעות מערכת צירים / סולמות  קרטזיאנית (Cartesian)  או  מקבילה   .
  • עדכון: 13.05.07 12:02
    © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002