• * מעביר  לתרשים זרימה
  • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - זרימה ) :

   שימושים שכיחים  (קישורים מעבירים  לתרשים זרימה ) :
  •  תהליך החלטה / תגובה  של או בהתייחס לישות (Decision / Reaction Process)
  •   שלבי "התקדמית" / "התפתחות"  של ישות (Entity Progress / Evolution)
  •  "טיפול" בישות  על ידי יחידות ארגוניות/מוקדי טיפול (Handling / Treating an Entity)

  תרשים ישות  ( Information / Object / Entity / Item   Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • סוג  גרפי של  תרשים זרימה,  המייצג  מופעים  של ישויות ( אחת או יותר ),  כגון :
  עצמים, פריטי מידע, רכיבים שונים .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002