• * מעביר  לתרשים טבלה
 • שימוש במיגוון טבלאות (ראה דוגמאות להלן)
   תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - טבלה ) :
  תרשים סימון  ( Marking Chart / Table / Matrix / Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • סוג  גרפי של  תרשים טבלה,  המציג מצב של  קיים  או  לא קיים  באמצעות מיגוון  סימונים   לפי בחירת המשתמש, כגון :  + / -, F / T , X .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002