• * מעביר  לתרשים סולמות
    • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - סולמות ) :

    תרשים עלילה  ( Plot  Diagram )

    הגדרה  (כללית)
  • סוג  גרפי של  תרשים סולמות,  המציג  תבנית  מאורגנת או  רצף שלבים  בהתפתחות עלילה (אירוע, סיפור, מופע, תוכנית וכד'),  והכוללת לרוב  סידרה של "תקריות"  הקשורות אחת בשניה, כגון: היצג, פעילויות מתעוררות, שיא/נקודת תפנית,האטת פעילות/סגירת קצוות, סיום/פתרון .
  • עדכון: 13.05.07 12:02
    © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002