• * מעביר  לתרשים זרימה
  • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - זרימה ) :

   שימושים שכיחים  (קישורים מעבירים  לתרשים זרימה ) :
  •  אלגוריתם תיכנותי   (עיבוד נתונים / מידע)
  •  אלגוריתם מתמטי  (Math Algorithm)
  •  חשיבה שיטתית / מתודולוגית  (Methodological)
  •  חשיבה / אלגוריתם היוריסטי   (Heuristic)

  תרשים עיבוד  ( Processing / Programming  Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • סוג  גרפי של  תרשים זרימה,  המייצג אלגוריתם של  תהליך עיבוד  מתמטיתיכנותי,  וכד',  המתמקד בטיפולים ובפעילויות   הלוגיות   שנשואי התהליך עוברים, כולל  העזרים  ו/או  המשאבים  הכרוכים בכך, לרוב  מיחשוביים .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002