• * מעביר  לתרשים סולמות
    • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - סולמות ) :

    תרשים פיזור  ( Scatter  Diagram )

    הגדרה  (כללית)
  • סוג  גרפי של  תרשים סולמות,  המציג מיקבץ  ערכים בדידים  של   משתנים  הנובעים מתצפיות,  כאשר ניתן לחבר ביניהם למציאת  מגמות לאורך ציר הזמן או  מיתאמים בין המשתנים / קבוצת משנה לעומת משתנה .
  • עדכון: 13.05.07 12:02
    © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002