• * מעביר  לתרשים טבלה
 • התבניות יכולות לבוא במיגוון סוגים, כגון :
  טבלאות T (בעד ונגד, עובדות לעומת דיעות, וכד')
  טבלאות PMI  (פלוס, מינוס, השלכות/עניין)
  טבלאות סיווג  שונות
  (ראה להלן דוגמאות) .
   תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - טבלה ) :
  תרשים מלל  ( Text Chart / Table / Matrix / Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • סוג  גרפי של  תרשים טבלה,  המבאר עמדות ומצבים  באמצעות  מלל תמציתי  .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002