• * מעביר  לתרשים טבלה
 • שימוש במיגוון טבלאות (ראה דוגמאות להלן)
   תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - טבלה ) :
  תרשים ערכים  ( Values Chart / Table / Matrix / Diagram )

  הגדרה  (כללית)
 • סוג  גרפי של  תרשים טבלה,  המבאר עמדות ומצבים  באמצעות  ערכים מספריים  .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002