• * מעביר  לתרשים זרימה
    • תבניות לדוגמא  ( מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונחים  תרשים - כללי ,  ותרשים - זרימה ) :

    תרשים עבודה  ( Operation / Process / Work   Diagram )

    הגדרה  (כללית)
  • סוג  גרפי של  תרשים זרימה,  המייצג  תהליך עיסקיייצורעבודה, וכד',  המתמקד בטיפולים ובפעילויות   מוחשיים / פיסיים   שנשואי התהליך עוברים, כולל  העזרים  ו/או  המשאבים  הכרוכים בכך .
  • עדכון: 13.05.07 12:02
    © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002