--- סיום ---
  הבהרות
 • ה- מידע   מייצג עובדות גולמיות מעובדות, כגון: רשימות/טבלאות נתונים, מסמכים (מלל), תמונות, שרטוטים, קבצי אודיו.
 • לצורך הפקת  מידע   כלשהו,   נדרש קיום של   ידע  מקדים, לשם בחירת העובדות ( נתונים )המתאימים והגדרת אופן העיבוד שלהן.
 • ב- מערכת מידע ממוחשבת   ה- מידע  הינו בדרך כלל  תוצר  של  יישום  כלשהו.
 • שלבי הגימור  ואופני העיבוד /ארגון של ה-  מידע   הינם בהתאם לצרכים ו/או למשמעויות השימושיות הנדרשים,  יחודיים או כלליים,  כגון:
  - תהליך קבלת החלטות.
  - הוכחת טיעון .
  - ביצוע פעולה מסוימת.
  - מתן מענה לשאלות, כגון: מה?, מתי?,איפוא?,מי?.
 • שלבי הגימור  ואופני העיבוד /ארגון של ה-  מידע   יכולים להיות ברמות שונות, כגון:
  - צירוף וייחוס נתונים גולמיים לרשימות ייעודיות (רשימת לקוחות וכד').
  - עיבוד לפי נוסחאות נתונות (שיעור אבטלה וכד') .
  - עיבוד לפי שיטות יוריסטיות ו/או אלגוריתמים (חלופה מומלצת לפתרון סוגייה, וכד').
 • ראה גם מונחים :
  - נתונים  .
  - ידע  .
  - ב-מערכת עיבוד נתונים   מושג  עיבוד נתונים / מידע .
 • ראה גם מאמר של דורון פארן "בין מידע לידע" :
 נתונים 
 ידע  קיים
 מידע 
 ידע  חדש

מידע ( Information ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • התשתית  ל- ידע  חדש,  על בסיס  נתונים  חדשים  ו- ידע  קיים,
  ואשר מהווה ב- מערכת מידע  (תהליכי מידע),  תוצר/מוצר  ב- שלבי גימור  שונים
  של ה- תהליכים ,  על ידי הפעלת תמהיל  שיטות, כלים וחוקים (משאבי ייצור)  כלשהו.
 • עדכון: 13.02.09 18:51
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002