--- סיום ---
 נתונים 
 ידע  קיים
 מידע 
 ידע  חדש
  הבהרות
 • למונח  ידע   ישנן הגדרות רבות המיתייחסות ל- 2 גישות עיקריות:
  - גישת התוכן.
  - גישת ההתפתחות.
 • דוגמאות להגדרות המתייחסות ל-גישת התוכן  :
  - ידע = ניסיון + התמחות + הפנמה + הסקת מסקנות על דרכי הטיפול והתגובה  (מתוך מקור לא ידוע).
  - מצבור ה- מידע  ודרכי הטיפול והיישום בנושא מסוים (מתוך ספר "מילון איתאב למונחי ניהול ומנהל").
  - תובנות, משמעויות, מסקנות והחלטות, המהווים תוצר של שיקול דעת ושיפוט סובייקטיבי,  הנותנים מענה ערכי או יחסי או מתייחס לשאלות מסוג: איך ו-למה.
  קיומה של יותר מתשובה אחת מותר (ואפילו מתבקש), ואין האחת שוללת בהכרח את האחרות  (מתוך מאמר של דורון פארן "בין מידע לידע" ).
 • דוגמאות להגדרות המתייחסות ל-גישת ההתפתחות  :
  - ידע  קיים קודם ל-מידע , שאם לא כן לא נוכל לברור את ה-נתונים  הנחוצים.  ידע  חדש הוא תוצאתו האפשרית.  ברור גם כי מדובר במושגים שונים שאינם בני-המרה מ"מצב צבירה" אחד לאחר :  מידע  לא הופך ל- ידע   או להיפך, משום שתכונותיהם הבסיסיות אינן חליפיות. הזיקה ביניהם היא בכך שכל אחד מהם מסייע ביצירת השני  (מתוך מאמר של דורון פארן "בין מידע לידע" )

  - (מתוך מאמר " נתונים, מידע, ידע וחוכמה" של Gene Bellinger, Durval Castro, Anthony Mills):  - ( מתוך מאמר באתר של Jacques Steyn ):


ידע ( Knowledge - KM ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • תוצר של תהליכים מתקדמים לעיבוד, הבנה והפנמה של  נתונים  ו/או  מידע ,
  בהתבסס על  ידע  קיים,  והמספק מענה על ה- איך ? מעבר ל-מה ?,
  תוך קידום ההתמחות בנושא / תחום מסוים
  .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002