--- סיום ---
  הבהרות
 • ב- שיטות  מתכוונים לאופנים וגישות ל :  רישום, בדיקה, עיון, חיזוי, חישוב, בדיקה, עיבוד, וכד'.
 • ב- כלים  כוללים את מיגוון האמצעים ליישום ה- שיטות  , כגון :  טפסים, תיקיות, כלי כתיבה, כרטסות, מסכים, דו"חות, וכד'.
 • ב- חוקים  מתכוונים לחוקים עסקיים, נהלי עבודה וכד'.
 • ראה גם מונחים :
  - יישום  .
  - מערכת מידע  .
  - מערכת מידע ממוחשבת  .

שיטות, כלים וחוקים ( Methods, Tools & Rules ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • משאבי הייצור  של ה- תהליכים   ב- מערכת מידע, כאשר :
 • .
  עדכון: 07.05.07 10:12
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002