הפינה למערכות מידע (IS-Information Systems)

למתחילים,  למתעניינים  ולעוסקים בנושא
  מיקרא
 • אאאא  = מונח, קרי: הגדרת רעיון או תבונה, אשר אינה משתנה על פי ההקשר, ומהווה  "אבן בניין" בעיצוב תפיסה.

 • בבבב  =  מושג ו/או ערך עזר, המאוזכר/מובהר במסגרת המונח הנדון (ערך עזר מדרגה ראשונה).

 • גגגג  =  מושג ו/או ערך עזר, המאוזכר/מובהר במסגרת המונח הנדון (ערך עזר מדרגה השניה).
  הנחיות
 • בדפים של המונחים יש אמצעים המסייעים בגלישה והתמצאות:
 • תפריט הדפים של המונח, הנמצא בצד ימין של הסבר המונח.
 • אימות הדף בו אתה נמצא על ידי:
       א'  הבלטת הדף בתפריט הניווט;   ב'  מספר הדף מצד שמאל של כותרת המונח;
 • בסיום הדף מופיע: --- המשך לדף X --- או --- סיום ---, כאשר בדפי הסבר עם אנימציה ו/או קטעי המשך, הציון הנ"ל יופיע רק עם הפעלת הקטע האחרון בדף המסוים.
עדכון: 03.07.10 10:47
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002