• מאפייני עיצוב בסיסיים
 • לוגו / כותרת :
 • מיקום
 • מימדים

 • תפריטים :
 • אופקי
 • אנכי
 • משולב: אופקי ואנכי
 • מספר הרמות לכל תפריט
 • פס גלילה עצמי או של "שטח התוכן"

 • שטחי התכנים :
 • מספר
 • מימדים
 • פסי גלילה (כולל צבעים של: שטח הגלילה, הפס והחיצים)
 • מיקום בדף
 • גבולות :
 • צדדים: גבול ימין, שמאל, עליון, תחתון
 • עובי
 • צבע
 • סגנון
 • צבע / רקע :
 • גוון קבוע
 • תמונת רקע
 • תמונת צבע/גוון

 • תכנים :
 • סטטיים
 • דינמיים ( מוצגים מתוך מאגר נתונים )
 • מלל / טקסט
 • רשימות
 • טבלאות ( ברמות מורבות שונות )
 • תמונות :
 • בודדות
 • קבצי תמונות
 • אנימציות
 • התנייות להצגת תכנים לפי פרמטרים, כגון :
 • זמן
 • סדר הצגה
 • פעילות של משתמש, כגון: מעבר עם העכבר או "הקלקה" על שטח מסוים
 • שפה עיקרית (כגון: עברית, אנגלית )
 • אותיות :
 • סגנון
 • גודל
 • צבע
 • בולטות
 • דוגמאות / תבניות של דפי אינטרנט  עדכון: 09.02.09 14:04 © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002