• לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין של הדף
 • תפריטים : 2,
  אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
  אנכי, שתי רמות, מתגלגל
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" אחד אנכי ויתרתם אופקיים
 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין של הדף
 • תפריטים : 2,
  אופקי, שתי רמות, בהמשך ל"לוגו"
  אנכי, רמה אחת, מתגלגל
 • שטחי תכנים : 3, "שטחי תוכן" אופקיים, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : פינתי, מצד ימין, מתחת ל"שטח תוכן" עליון
 • תפריטים : 2,
  אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
  אנכי, שתי רמות, ב"שטח תוכן" 3
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" עליון אופקי מעל ה"לוגו", 3 "שטחי תוכן" נוספים ביתרת הדף, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : אופקי, לכל רוחב הדף, מתחת ל"שטח" עליון
 • תפריטים : 3,
  אופקי, שתי רמות, ב"שטח" עליון
  אנכי, תפריט ראשי, רמה אחת, ב"שטח תוכן" 2
  אנכי, תפריט משני, רמה אחת, ב"שטח תוכן" 3
 • שטחי תכנים : 3, אחד עליון מעל ל"לוגו" ושניים אנכיים מתחתיו
 • לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין, מתחת ל"שטח תוכן" 1 עליון
 • תפריטים : 2,
  אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
  אנכי, רמה אחת, ב"שטח תוכן" 3
 • שטחי תכנים : 3, אחד עליון מעל ל"לוגו" ושניים אנכיים מתחתיו
 • לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין
 • תפריטים : 3,
  אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
  אנכי, רמה אחת, בצד ימין של "שטח התוכן" היחיד, אחד ראשי והשני לרמה שנייה
 • שטחי תכנים : 1, עם פס גלילה מצד שמאל, ופס גלילה שני אופקי בתחתית הדף
 • לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין
 • תפריטים :2,
  אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
  אנכי, רמה אחת, בצד ימין של "שטח התוכן" היחיד
 • שטחי תכנים : 1, תופס את כל יתרת הדף
 • לוגו / כותרת : אופקי, עליון, לכל רוחב הדף
 • תפריטים : 1, אנכי, רמה אחת, ב"שטח" 1
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" אחד אנכי ויתרתם אופקיים
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף
 • תפריטים : 1, אנכי, רמה אחת, מתגלגל, ב"שטח" שמתחת ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 3, "שטחי תוכן" אופקיים, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : אופקי, עליון, לכל רוחב הדף, מתחת ל"שטח תוכן" עליון
 • תפריטים : 1, אנכי, שתי רמות, ב"שטח תוכן" 3
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" עליון אופקי מעל ה"לוגו", 3 "שטחי תוכן" נוספים ביתרת הדף, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : "לוגו" אנכי מצד ימין
 • תפריטים : 1, אנכי, רמה אחת, מתגלגל, ב"שטח" עליון
 • שטחי תכנים : 3, תופסים את יתרת הדף
 • לוגו / כותרת : אופקי, עליון, לכל רוחב הדף
 • תפריטים : 2, אנכי, רמה אחת, ב"שטח תוכן" 2 תפריט ראשי, ב"שטח תוכן" 3 תפריט משנה
 • שטחי תכנים : 3, אחד עליון מעל ל"לוגו" ושניים אנכיים מתחתיו
 • לוגו / כותרת : אופקי, עליון, לכל רוחב הדף
 • תפריטים : 2, אנכי, רמה אחת, בצד ימין של "שטח התוכן" היחיד, אחד ראשי והשני לרמה שנייה
 • שטחי תכנים : 1, עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : אופקי, עליון, לכל רוחב הדף
 • תפריטים : 1, אנכי, רמה אחת, בצד ימין של "שטח התוכן" היחיד
 • שטחי תכנים : 1, תופס את כל יתרת הדף
 • לוגו / כותרת : "לוגו" אנכי
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" תחתון עם פרסומת Google, השאר "שטחי תוכן" רגילים

 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת :קצר, אופקי, בין "שטחים"
 • תפריטים : אופקי, מתחת ל"שטחים" העליונים ול"לוגו"
 • שטחי תכנים : 7, 2 "שטחי תוכן" עליוניים אופקיים משני צידי ה"לוגו", 4 "שטחי תוכן אופקיים, והנותר "שטח תוכן" אנכי. סה"כ 3 פרסומות Google: אופקי קצר, אופקי ארוך ואנכי.
 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : פינתי, מצד שמאל
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, ב"שטח" שמתחת ל"לוגו" ו"שטח" הפרסום של Google
 • שטחי תכנים : 6, "שטח תוכן" עליון עם פרסומת Google, "שטח תוכן" אנכי, והשאר "שטחי תוכן" אופקיים

 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : פינתי, מתחת ל"שטח תוכן" עליון
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 3, "שטח תוכן עליון" מעל ה"לוגו", שטח ימני כולל פרסומת אנכית של Google, והנותר רגיל

 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת :פינתי, מצד ימין, מתחת ל"שטח תוכן" עליון
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" עליון מעל ה"לוגו", אח, "שטח תוכן" תחתון עם פרסומת של Google, "שטח תוכן" אנכי עם פס גלילה מצד שמאל, והאחר רגיל.


 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : פינתי, מצד שמאל
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, ב"שטח" שמתחת ל"לוגו" ו"שטח התוכן" העליון
 • שטחי תכנים : 6, "שטח תוכן" אחד אנכי ויתרתם אופקיים
 • לוגו / כותרת : אופקי, עליון, לכל רוחב הדף
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, ב"שטח" שמתחת ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" אחד אנכי ויתרתם אופקיים
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, ב"שטח" שמתחת ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 3, "שטחי תוכן" אופקיים, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : פינתי, מצד ימין, מתחת ל"שטח תוכן" עליון
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" עליון אופקי מעל ה"לוגו", 3 "שטחי תוכן" נוספים ביתרת הדף, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : "לוגו" אנכי מצד ימין
 • תפריטים : אופקי, שתי רמות, ב"שטח" עליון
 • שטחי תכנים : 3, תופסים את יתרת הדף
 • לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין
 • תפריטים :אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 3, אחד עליון מעל ל"לוגו" ושניים אנכיים מתחתיו
 • לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 1, עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : פינתי, בצד ימין
 • תפריטים : אופקי, רמה אחת, בהמשך ל"לוגו"
 • שטחי תכנים : 1, תופס את כל יתרת הדף
 • לוגו / כותרת : "לוגו" אנכי, "כותרת" אופקית
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" תחתון עם פרסומת Google, השאר "שטחי תוכן" רגילים

 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת :קצר, אופקי ואמצעי בין שני "שטחי תוכן"
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 7, 2 "שטחי תוכן" עליוניים אופקיים משני צידי ה"לוגו", 4 "שטחי תוכן אופקיים, והנותר "שטח תוכן" אנכי. סה"כ 3 פרסומות Google: אופקי קצר, אופקי ארוך ואנכי.
 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : פינתי, מצד שמאל
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 6, "שטח תוכן" עליון עם פרסומת Google, "שטח תוכן" אנכי, והשאר "שטחי תוכן" אופקיים

 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : אופקי, מתחת ל"שטח תוכן" עליון
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 3, "שטח תוכן עליון" מעל ה"לוגו", שטח ימני כולל פרסומת אנכית של Google, והנותר רגיל

 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף, מתחת ל"שטח תוכן" עליון
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" עליון מעל ה"לוגו", "שטח תוכן" אופקי תחתון עם פרסומת של Google, "שטח תוכן" אנכי עם פס גלילה מצד שמאל, והנותר רגיל.


 • פרסומות Google מעכבות את טעינת הדף,
  נא להמתין לסיום הטעינה !
 • לוגו / כותרת : פינתי, מצד שמאל
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 6, "שטח תוכן" אחד אנכי ויתרתם אופקיים
 • לוגו / כותרת : אופקי, עליון, לכל רוחב הדף
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" אחד אנכי ויתרתם אופקיים
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 3, "שטחי תוכן" אופקיים, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף מתחת לשטח תוכן אופקי
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 4, "שטח תוכן" עליון אופקי מעל ה"לוגו", 3 "שטחי תוכן" נוספים ביתרת הדף, אחד מהם עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : "לוגו" אנכי מצד ימין, "כותרת" עליונה
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 3, תופסים את יתרת הדף
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 3, אחד עליון מעל ל"לוגו" ושניים אנכיים מתחתיו
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 1, עם פס גלילה מצד שמאל
 • לוגו / כותרת : אופקי לרוחב כל הדף
 • תפריטים : אין
 • שטחי תכנים : 1, תופס את כל יתרת הדף
 • הקדמה
 • התבניות / דוגמאות  המובאות פה הינן הבסיסיות  ביותר.

 • המצרפים והעיצובים   הסופיים האפשריים הינם כמעט אין סופיות.

 • המטרה   העיקרית להבאתן הינה לסייע בדרכינו המשותפת לקראת עיצוב וגיבוש של דפי האתר הרצויים.

 • כל המאפיינים ,  המעורבים בעיצוב דף אינטרנט ( כגון: צבעים, מידות השטחים, האותיות ), ניתנים להגדרה ושינוי בהתאם לבחירת הלקוח.


 • עיין במאפייני עיצוב  בסיסיים .
 • עיין בדפים לדוגמא ( דפים חיים ) .
 • דוגמאות / תבניות של דפי אינטרנט  עדכון: 09.02.09 13:54 © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002