תהליך / תהליכים ( Process / Processes ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • רצף כלשהו של  מופעים  המתחלפים ביניהם בהתאם ל- תנאים  מוגדרים.

 • מופע:    צעדים, פעולות, מצבים, אירועים שונים  וכדומה
 • תנאים:  חוק, הנחיה, לוגיקה וכדומה, היכולים להיות  קבועים ומוחלטים (דטרמיניסטיים)  או              הסתברותיים/ סטטיסטיים (סטוכסטיים)  בדרגות וודאות  שונות.
  • הבהרות
  • למונח תהליך  יש הגדרות משנה / גרסאות רבות, בהתאם לגישה ולהקשר.
  • ההגדרה לעיל הינה  כוללנית, ובהמשך תובאנה 2 הגדרות נוספות, הרווחות ביותר:
   הגדרה בסיסית ,  והגדרה  יצרנית (עסקית).
   נושאים נידונים
  • הגדרה  בסיסית  והדגמתה.
  • אפיון התהליך על ידי מרכיבים (בסיסיים, הרחבות), וייצוגם באמצעות תרשים .
  • הגדרה  יצרנית  לפי: תשומות, תפוקות .
  • הבחנה ובידול של  תהליכי המידע  כחלק מ- תהליכים יצרניים .
  • הבחנה בין מיכון  (תהליכים ממוכנים), ל-מיחשוב (תהליכים ממוחשבים).
  • סיווג  רמת מיכון / מיחשוב, על פי תמהיל מאפייני שילוב / שיבוץ של מיכון / מיחשוב, וההשפעות על  היבטים ארגוניים .
  • סיווג ה- תהליכים לפי מימדים  ומדדים .
  עדכון: 23.07.09 13:19
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002