הבהרות :
 • להבנה מיטבית של המובא בהמשך, מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי .
 • תרשים רשת  חופף במידה רבה את המונח  גרף  בתורת הגרפים  שהיא ענף של המתמטיקה . 
 • תרשים רשת  מייצג סגנון  של משפחת ה- תרשים  הכוללת, ואשר נמצא בשימוש רחב בתחומים רבים, ולא פעם בכינויים אחרים, לרוב בהתאם למציאות  אותה מנסים לייצג, כגון :
  - דיאגרמת סיעור מוחות המהווה שם כולל לסגנונות רבים של  תרשים רשת ,  ונמצאת   בשימוש רחב כתוצר סופי או כצורת שירבוט ( תרשים מתווה ),  לפיתוח ופירוק   למרכיבים של נושא או רעיון .
  - מבנה ארגוני, עץ משפחה או עץ החלטות המייצגים לרוב יחסים ו/או שיוכים היררכיים .
  - Gantt (גאנט) ,   PERT   או  דיאגרמת מצבים המייצגים מארג או שרשרת אירועים/   פעילויות/ מצבים.
  - דמוי כוכב (star),  עכביש (spider)  או שלד-דג  (fishbone), המשמשים לרוב,
     לארגון רעיונות, קשרי סיבה-תוצאה, תפיסות ו/או נושאים מרכזיים אחרים .
 • בהמשך נידונים הנושאים הבאים :
  - תכני המרכיבים  של   תרשים - כללי  בהתאם לרלוונטיות שלהם לסגנון  תרשים רשת :
     *  מציאות .
     *  מטרות .
     *  סדרות גרפיות .
     *  הנחיות כלליות .
  - דוגמאות :
     *  לסדרות גרפיות ולשוני הקיים ביניהן.
     *  לתתי סגנון   וסוגים  מתאימים.

תרשים רשת ( Web / Netlike / Tree / Star / Spider Diagram ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • סגנון  של  סדרות גרפיות  המייצג, לרוב,  רעיונות או מציאות בעלי צמתים של הסתעפויות להחלטות , לפעולות או לנושאי משנה כלשהם.
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002