הבהרות :
 • להבנה מיטבית של המובא בהמשך, מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי .
 • תרשים סולמות  מייצג סגנון  של משפחת ה- תרשים  הכוללת, ואשר נמצא בשימוש רחב בתחומים רבים, ולא פעם בכינויים אחרים, לרוב בהתאם למציאות  אותה מנסים לייצג, כגון :
  - גרף פיזור המשמש לרוב, להבנת נתונים על ידי הצגתם באופן גרפי, כגון מתאם
    (correlation) בין שני משתנים .
  - גרף פונקציה המציג באופן ויזואלי את אוסף כל זוגות המשתנים (תלוי, בלתי תלוי) של
    פונקציה, באמצעות נקודות במישור המוגדר על ידי מערכת צירים / סולמות.
  - היסטוגרמה המציגה פיזור / התפלגות של ערכי משתנה יחיד עבור קטגוריות/סיווגים
    שונים.
  - תרשים בקרת איכות  להצגת ערכי התצפיות / בדיקות לעומת   "גבולות עליונים"
     ו"גבולות תחתון"   שונים (מירביים, לפי המפרטים וכד').
  - גרף עלילה  המשמש להצגת עוצמת המתח , קונפליקטים או מאפיינים אחרים של עלילה
     נתונה.
 • בהמשך נידונים הנושאים הבאים :
  - תכני המרכיבים  של   תרשים - כללי  בהתאם לרלוונטיות שלהם לסגנון  תרשים סולמות :
     *  מציאות .
     *  מטרות .
     *  סדרות גרפיות .
     *  הנחיות כלליות .
  - דוגמאות :
     *  לסדרות גרפיות ולשוני הקיים ביניהן.
     *  לתתי סגנון   וסוגים  מתאימים.

תרשים סולמות ( Scales Based Graph / Plot / Scatter / Diagram ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • סגנון  של  סדרות גרפיות  המייצג, לרוב,  מציאות  של משתנים (variables), התנהגות ו/או יחסים ביניהם, באמצעות  סולמות (scales) ערכים .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002