תיאור תוכן האתר
שם האתר
חיפוש מושגים, מילים, אישים ועוד
(!עברית/ כיסוי מלא (לא מדייק תמיד
עברית/ כיסוי נושאים בתרבות ישראל
עברית/כיסוי מיגוון תחומים
עברית/ מושגים במוזיקה
Ynet עברית/ כיסוי מלא, גישה חינם לתקצירים
Britanica אנגלית/ כיסוי כולל
S9-Biographical Dictionary אנגלית/ ביוגרפיות של אישים
Ask for Kids אנגלית/ כיסוי כולל לילדים
FactMonster אנגלית/ כיסוי כולל לילדים, מילונים, שנתון, ועוד
Miningco אנגלית/ 600 מדריכים רב תחומיים, גילאים
HighBeam-Encyclopedia אנגלית/ רב מקורות ותחומים
The History Channel אנגלית/ היסטוריה לפי נושא/יום, מפות ועוד
InfoPlease אנגלית/ כיסוי כולל, מילון, אוגרן ועוד
iTools אנגלית/ שער לחיפוש ומחקר במקורות שונים
The Quatations Page אנגלית/ מילון ציטוטים לפי אלפבית, נושא, ועוד
LEO-English Idioms אנגלית/ניבים וביטויים
Encyclopedia Mythica אנגלית/ כיסוי תחומים מיתולוגיים שונים
EpistemeLinks אנגלית/ שער לחיפוש ומחקר בנושא הפילוסופיה
IEP אנגלית/ כיסוי נושאים בפילוסופיה לפי אלפבית
SEP אנגלית/ כיסוי נושאים בפילוסופיה לפי אלפבית
DiText-Meta-Encyclopedia אנגלית/שער ל-7 מקורות בנושא הפילוסופיה
CIA-The fact Book אנגלית/ עובדות על העולם בכלל ולפי מדינה
The Probert Encyclopaedia אנגלית/ כיסוי מיגוון רחב של תחומים ונושאים

קישורים  - לאנציקלופדיות ואגרונים

עדכון: 09.02.09 13:39
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002