מטרות :
 • לתמצת את המציאות  באמצעות:
  - ייצוג  משתנים  באמצעות סולמות / צירים (scales)  ושנתות מתאימים .
  - ייצוג  מידע כמותי  באמצעות ערכי  המשתנים .
  - ייצוג  מידע איכותי  באמצעות זיהוי  הקבוצות .
  - ייצוג  מגמות התנהגות של משתנים  ו/או קבוצות מתאימים .
  - ייצוג  "גבולות בקרה" או תחומים רצויים / לא רצויים .
 • לשמש אמצעי לאימות, לבקרה ו/או להבנת ההתנהגות של  משתנים וקבוצות .
  מציאות :
 • תלות  בין   משתנים (variables dependency).
 • קשר השוואה  ו/או  מיתאם (variables correlation)  בין   משתנים  או כל שתי קבוצות של נתונים.
 • יחסים בין  קבוצה (category)  לבין  משתנה .
 • ערכי  תצפיות / מדגמים  במסגרת מחקר ו/או לימוד, כגון אימות תיזה של יחסי  "סיבה-תוצאה" (cause & effect relationship) .
 • ערכי  תצפיות / מדגמים  , לעומת "גבולות בקרה",  במסגרת בקרת איכות של מוצר ,  תהליך  וכד' .
 • התפתחות עלילה (עוצמת המתח, הקונפליקטים, מורכבות, וכד') .

תרשים סולמות ( Scales Based Graph / Plot / Scatter / Diagram ) -     דף 2

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002