דוגמא 10 :    השוואה בין התפתחותן של 2 עלילות שונות
  • תת סגנון  =  תרשים השוואה  .
  • סוג  =  תרשים עלילה .
  •   

תרשים סולמות ( Scales Based Graph / Plot / Scatter / Diagram )

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002