BPM קישורים  - דוגמאות

לסיוע נוסף אנא פנו ל- ד"ר שוש קלמנוביץ

שם האתר
תיאור תוכן האתר
 
BizAgi Process Templates תהליכים עסקיים בסיסיים מוכנים לשימוש, כולל
.אפשרות להכנסת התאמות לפי צרכי הארגון
כולל קטעי ווידיאו להמחשת התהליך מנקודת
.המבט של המשתמש
Questetra BPMS-Case Study מיגוון גדול ביותר של דוגמאות מתחומים שונים
.ושל סוגי תבניות זרימה שונות
Cordys Marketplace .מיגוון גדול ביותר של דוגמאות מתחומים שונים
עדכון: 15.03.10 10:35
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002