הבהרות :
 • מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי .
 • תרשים הזרימה  מייצג סגנון  של משפחת ה- תרשים  הכוללת, ואשר נמצא בשימוש רחב בתחומים רבים, ולא פעם בכינויים אחרים, לרוב בהתאם למציאות  אותה מנסים לייצג, כגון :
  - תרשים תהליך  מייצג   תהליך  מסוים .
  - תרשים עיבוד  מייצג עיבוד של  נתונים / מידע  ב- מערכת עיבוד נתונים / מערכת מידע,   חומרים  בקו ייצור, וכד' .
 • בהמשך נידונים הנושאים הבאים :
  - תכני המרכיבים  של   תרשים - כללי  בהתאם לרלוונטיות שלהם לסגנון  תרשים זרימה :
     *  מטרות .
     *  מציאות .
     *  סדרות גרפיות .
     *  הנחיות כלליות .
  - דוגמאות :
     *  לסדרות גרפיות ולשוני הקיים ביניהן.
     *  לתתי סגנון   וסוגים  מתאימים.

תרשים זרימה ( Flowchart/ Flow Chart/ Flow Diagram ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • סגנון  של  סדרות גרפיות  המייצג, לרוב,  מופעים  של  תהליך  מוחשי  ו/או  חשיבה (לוגיקה)  והזרימה  ביניהם .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002