תיאור תוכן האתר
שם האתר
לימוד שפות חלופיות
International Morse Code אנגלית/ סימני מורס
Morse Code Sounds אנגלית/ צלילי מורס
Morse Code Translator אנגלית/ תרגומון לצלילי מורס
BSL-British Signs אנגלית/ אתר לשפת סימנים בריטית
ASL-American Basic Signs אנגלית/ שפת סימנים אמריקאית בסיסית
ASL-American Signs אנגלית/ אתר לשפת סימנים אמריקאית
ASL-Browser אנגלית/ אוסף מילים מלווה בהדגמות ווידיאו
ASL-Medical Phrases אנגלית/ משפטים שימושיים ברפואה בווידיאו
BSL-Finger Spelling אנגלית/ סימנים לאותיות האלפבית
Nonverbal Language אנגלית/ מילון לשפות לא מילוליות
Symbols.com אנגלית/ מילון לסמלים בינלאומיים

קישורים  - לשפות חלופיות / תקשורת חלופית בין אנשים

עדכון: 09.02.09 13:17
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002