תיאור תוכן האתר
שם האתר
אתנולוגיה
Languages of the World אנגלית/ שפות בעולם, במדינות וקיצורי שמן
עברית/ אמנות השפה
עברית/ הלשון: מערכת סימנים וכללים
עברית/ לשון דבורה-לשון כתובה
עברית/ "טעויות לשון" לא מודעות
עברית/ התפתחות האלף-בית
אטימולוגיה-חקר מוצא המילים
E. L. Easton אנגלית/ הסברים וקישורים
An Etymological Dictionary אנגלית/ מילון אטימולוגי מבוסס מיתולוגיה
Safa-Ivrit עברית/ מילים שחדרו לשפה העברית
עברית/ השפעת היוונית על השפה העברית
עברית/ מילים עבריות בשפות זרות
עברית/ מילים לועזיות נכנסות לשפה העברית
עברית/ מילים קמות לתחיה
אנאגרם-היפוך אותיות
Wordsmith Anagrams אנגלית/ חיפוש אנאגרמות
"משחקי מילים"
Homonyms-Allan Cooper אנגלית/ רשימת הומופונים, הומונימים
Learn English "אנגלית/ מבחן עצמי בידעת ה"הומופונים
RhymeZone אנגלית/ חיפוש מילה מתחרזת/נרדפת/מנוגדת
Heteronym Page (1) אנגלית/ מילים עם כתיב זהה ומשמעות לפי היגוי
Heteronym Page (2) אנגלית/ מילים עם כתיב זהה ומשמעות לפי היגוי
Antagonyms Homepage אנגלית/ מילים זהות אך מנוגדות לפי ההקשר
עברית/ מילים נרדפות-משחק
עברית/ הגדרות במילונאות
עברית/הסבר על "משחקי מילים" בשפה העברית
שונות: נושאים / כלים אחרים
Rali / SILC אנגלית,צרפתית/ זיהוי שפה ותרגום

קישורים  - לנושאים שונים העוסקים בבלשנות ובשפות בכלל

  • אתנולוגיה;  אטימולוגיה;  אנאגרם;  "משחקי מילים";  שונות
  • עדכון: 09.02.09 13:24
    © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002