--- סיום ---
  סידרה גרפית
BPMN's  BPD
סוגי קישור בסיסיים ( common connecting object ) :
 • רצף רגיל (  normal sequence flow ) או  זרימה לא מבוקרת ( uncontrolled flow ).
 • מסר ( message flow ) :
  משמש לציון קשר בין  תהליכים עסקיים 
  (pools), באמצעות מסרים.
 • מידע נלווה/משלים ( association ) :
  משמש לשיוך פריט שימושי (artifact), כאשר ה-קישור  עם חץ משייך יחידת נתונים (data object), והאחר לשיוך מלל מפרט/מבהיר
  (text annotation).
 • סוגי קישור נוספים ( extended connecting object ) :
 • זרימה מותנית ( conditional flow ) :
  משמש כרצף עם ביטוי להתנייה אשר תיקבע אם תהיה זרימה בנתיב זה או לאו.
  משמש רק כאשר מקור ה זרימה  הוא פעולה  ( activity ).
  במקרה שהמקור הוא מעבר ( gateway ), ייעשה שימוש ברצף  רגיל.
 • זרימה ברירת מחדל ( default flow ) :
  משמש כאחת הזרימות במקרה של אחד מסוגי ההחלטה הבאים :
   - בלעדי - מבוסס נתונים 
     ( exclusive data-based ).
   - כולל ( inclusive ).
  זרימה  זו תמומש רק במקרה שהתנאים של הזרימות המותנות אינן מתקיימים.
 • פיצוי משלים / נלווה 
  ( compensation association ) :
  משמש במקרה של אירוע ביניים נספח 
  ( attached intermediate event ) מסוג פיצוי (compensation).
  הקישור  חיצוני ל זרימה  הרגילה ומקשר לפעולה מפצה, אשר חייבת להיות מסוג פיצוי  .
  הקישור  יכול להסתיים גם בחץ.
 • זרימה חריגה ( exception flow ) :
  משמשת במקרה של אירוע ביניים נספח 
  ( attached intermediate event ) מסוג שגיאה (error).
  הרצף  חיצוני ל זרימה  הרגילה ומשמשת קישור לפעולה חריגה, המתאימה לשגיאה.
  • קישור - הרחבות  (connecting objects - extended elements):
  • הערות:
   - המושגים בעברית הם תרגום חופשי שלי, ולא ידוע לי על תרגום "ממוסד"/ מוכר אחר.
   - צבע הרכיבים הינו לבחירה, ובהגדרה הבסיסית יכולים להופיע עם רקע לבן וגבול שחור.

   BPMN ( Business Process Modeling Notation ) -     דף 6

  עדכון: 11.09.09 9:21
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002