סידרה גרפית
BPMN's  BPD
סוג בקרה ( gateway control type ) :
ההגדרות תקפות לגבי החלופות/נתיבים נכנסים (קלטים), וגם לגבי החלופות/נתיבים יוצאים (פלטים) למעבר :
 • בלעדי - מבוסס נתונים, התמזגות
  ( exclusive data-based, merging ) :
  רק אחת החלופות תיבחר.
 •    או 
 • בלעדי - מבוסס אירוע,  התמזגות  
  ( exclusive event-based, merging ) :
  רק אחת החלופות תיבחר.
 • כולל, התמזגות
  ( inclusive, merging ) :
  כל החלופות שתנאיהם מתקיימים תיבחרנה, כאשר לפחות חלופה אחת צריכה להתקיים (יש לשקול שימוש בנתיב ברירת מחדל) .
 • מורכב ( complex ) :
  משמש לתנאים ומצבים מורכבים (יש למזער את השימיש בסוג זה של  מעבר) .
 • מקביל - התפצלות והתחברות
  ( parallel forking and joining ) :
  כל החלופות נבחרות .
 • התנהגות זרימה ( flow behavior ) :
  החלטה / נקודת הסתעפות ( decission / branching point )  והתנהגויות  זרימה  נוספות:
 • בלעדי - מבוסס נתונים  
  ( exclusive data-based ) :
  ההסתעפות בגין החלטה המבוססת על ביטוי של התנייה.
 • בלעדי - מבוסס אירוע  
  ( exclusive event-based ) :
  ההסתעפות בגין החלטה המבוססת על אירוע  המתקיים בנקודה זו של התהליך העסקי, כגון קבלת מסר  או  שעון עצר .
  קיימות 2 אפשרויות לקבלת  מסרים :
   - שימוש במשימה מסוג  קליטה  (עליון).
   - שימוש באירוע ביניים מסוג  מסר .


 • כולל ( inclusive ) :
  ההסתעפות בגין החלטה אשר כל חלופותיה מבוססות על ביטוי של התנייה.
  קיימות 2 גרסאות לסוג זה של החלטה :
   - שימוש ברצף עם סיומת בצורה של יהלום
     עבור כל חלופה (עליון).
   - שימוש במעבר מסוג  מסר .

 • התמזגות מבוקרת 
  ( controlled merging ) :
  המושג  התמזגות (merging) מיוחס ב- BPMN לשילוב  בלעדי  (exclusive) של 2 נתיבים נכנסים או יותר לנתיב יוצא יחיד .
  מוכר גם כ-OR-Join .
 • התמזגות ( merging ) :
  במידה וכל הרצפים הנקלטים הינם חלופיים, לא נדרש שימוש במעבר , קרי לא נדרשת בקרה.
 • התחברות ( joining ) :
  המושג  התחברות (joining) מיוחס ב- BPMN לשילוב  מקביל  (parallel) של 2 נתיבים נכנסים או יותר לנתיב יוצא יחיד.
  מוכר גם כ-AND-Join או סינכרון
  (synchronization).
 • התפצלות ( forking ) :
  המושג  התפצלות (forking) מיוחס ב- BPMN לפיצול  מקביל  (parallel) של נתיב נכנס אחד ל-2 נתיבים יוצאים או יותר, לשם ביצוע בו זמני להבדיל מביצוע בטור .
  מוכר גם כ-AND-Split .
  קיימות 2 אפשרויות לסוג זה של התנהגות :
   - שימוש ברצפים ללא בקרה / מעבר ,
     כאשר, זאת השיטה המועדפת לרוב
     (עליון).
   - שימוש במעבר מסוג  מקביל (parallel),
     לרוב שימוש עם מעברים אחרים.
  • מעבר - הרחבות  (gateway - extended elements):
  • המעברים מתוכננים להגדיר את כל סוגי ההתנהגות של הזרימה המעורבים בתהליך עסקי : החלטות / הסתעפות (בלעדי, כולל, מורכב, מקביל), התחחברות, התמזגות והתפצלות.
  • הערות:
   - המושגים בעברית הם תרגום חופשי שלי, ולא ידוע לי על תרגום "ממוסד"/ מוכר אחר.
   - צבע הרכיבים הינו לבחירה, ובהגדרה הבסיסית יכולים להופיע עם רקע לבן וגבול שחור.
   - מטעמי עריכה קנה המידה של הרכיבים שונה.

   BPMN ( Business Process Modeling Notation ) -     דף 5

  עדכון: 11.09.09 9:21
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002