מציאות   -  הגדרה והבהרות

 • ב-מציאות   מתייחסים לשילוב של אחת או יותר ישויות כגון:
 • תהליך .
 • לוגיקה .
 • סוגיה .
 • תפיסה .
 • רעיון .
 • מצבים .
 • נתונים .
 • מערכת .
 • יחסי גומלין  בין גורמים/ישויות/מצבים שונים.
  מטרות   -  הגדרה והבהרות

 • ה-מטרות   העיקריות המצדיקות שימוש ב- תרשים  הינן:
 • לשפר את ארגון המחשבות, העבודה, ה- ידע  וכד'.
 • להקל על קליטה ופרשנות של ה-מציאות  המיוצגת.
 • לשפר את התקשורת עם הקהל/משתמשי יעד ואת איכות העברת ה- מידע / ידע  אליו.
 • להגדיר גבולות, ולוודא רציפות ושלימות תהליכית ולוגית.
 • לוודא איכותה של ה- מציאות  על ידי איתור בעיות ושיפורים פוטנציאליים.
 • לאפשר תימצות של ה- מציאות ,  קרי: "תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים".
 • לסייע ב: תכנון, עיצוב, הטמעה, תיעוד, שליטה ובקרה, שינויים ושיפורים ובכלל.

תרשים - כללי ( Diagram/Chart/Graph/Map/Table/Graphic Organizer ) -     דף 2

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002