• ראה דוגמאות ל- תרשים
  השונים, במילון המונחים לפי מונח תרשים XXX כלשהו.
  לדוגמא: תרשים מוקדי
 • (לחץ כאן)
  --- המשך לקישורים / סיום ---
 • סדרה גרפית - מטריצה  לסיווג / ייחוס ראשוני על פי  סגנונות   ותתי סגנונות  עיקריים:


 • סגנון
  זרימה
  טבלה
  מערך
  סולמות
  רשת
  תת-סגנון בקרה  
  +
   
  +
  +
  הצבה
  +
  +
  +
     
  השוואה  
  +
   
  +
  +
  מידרג
  +
     
  +
   
  מתווה
  +
  +
  +
  +
  +
  סיבתי
  +
  +
   
  +
  +
  סיווג  
  +
   
  +
  +
  רצף
  +
     
  +
  +
  תיאור
  +
   
  +
  +
  +
 • תת סגנון  תרשים מתווה  מתאים לכל התרשים  והוא עשוי ליצג את כל הסנונות ותתי הסגנון באופן חופשי ו/או ידני.
 • תרשים - סיווג ראשוני ( Diagram/Chart/Graph/Map/Table/Graphic Organizer ) -     דף 1

  עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002