• ראה דוגמאות ל- תרשים
  השונים, במילון המונחים לפי מונח תרשים XXX כלשהו.
  לדוגמא: תרשים מוקדי
 • (לחץ כאן)

  תרשים - כללי ( Diagram/Chart/Graph/Map/Table/Graphic Organizer )

  שם האתר
  תיאור תוכן האתר

 •   כלי תוכנה לשרטוט  תרשים :  חומר הדרכה מקוון
  מידת כיסוי
  גרסת ניסוי


 •   חומר הדרכה :

  קיים עם פירוט רב
  מלא
  ל- 30 יום
  Visio (Microsoft)
  אין
  מלא
  אין
  יש
  מספק
  ל- 30 יום
  קיים
  מספק
  ל- 30 יום
  קיים
  מספק
  ל- 30 יום
  קיים עם פירוט רב
  מספק
  קיימת
  קיים
  מספק
  קיימת
  אין
  מספק
  קיימת
  אין
  מספק
  ל- 30 יום
  אין
  מספק
  ל- 30 יום
  קיים
  מספק
  יש, מקוון
  קיים
  מספק
  קיימת
  בסיסי
  מספק
  תוכנה חינמית
  קיים
  מספק
  ל- 30 יום
  קיים עם פירוט רב
  בלבד UML
  תוכנה חינמית
  בסיסי
  גאנט בלבד
  תוכנה חינמית
  בסיסי
  בלבד BPMN
  תוכנה חינמית
  :צעדים ראשונים לתלמידים - תרשים לכל מטרה
  Graphic Organizers - סדרים/מארגנים גרפיים
  University of Michigan-Concept Maps
  סיווג בסיסי עם דוגמאות
  סיווג בסיסי עם דוגמאות
  סיווג בסיסי עם דוגמאות
  תבניות/טפסים גרפיים להדפסה
   
  :שיעורים/קורסי/חומר עזר מקוון
  כללים ודוגמאות לשרטוט תרשים מתאימים לתחום
  כללים בסיסים ויישום בתיכנות
  מבחר שיעורים על מהות ויישום התרשים
  סוגים ודוגמאות של תרשים-בקרת איכות ובכלל
  Flowcharting :כללים ודוגמאות בסיסיים ב
  דוגמאות לסוגים עיקריים בשימוש בהנדסת תוכנה
  כללים ודוגמאות בסיסיים
  תודולוגיה ייחודית עם כללים ודוגמאות
  כללים ודוגמאות בסיסיים של תרשים-עבודה
  כללים בסיסיים ודוגמא של תרשים-זרימה/עבודה
  וקישורים נוספים Venn אתר על תרשים
  יישום המצייר גרף/ניגזרת/אינטגרל של פונקציה מוזנת
  סוף מעשה בהצגה תחילה - היבטים בעיצוב
   
  עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002