הנחיות כלליות   ליצירת  תרשים  

 • אבחן את ה- מטרות  ו/או את  קהל היעד,  וקבע את סגנון  ה- תרשים  המתאים.
 • בחר את ה-סדרה הגרפית  הפשוטה והמתאימה ביותר, מבין הסדרות המשתייכות לסגנון  אשר נבחר לעיל.
 • אסוף  מידע  רלוונטי למשימה  וציין אותו בהתאם לכללי ה-סדרה גרפית  שנבחרה.
 • שמור על עקביות של  רמת הפירוט.
 • הרחב ופרק את ה-  תרשים  ל-   תרשימי  משנה  בהתאם לרמות הפירוט  הנדרשים.
 • הקפד על רישום / תיאור ברמה הלוגית.
 • ה-  תרשים  חייב להיות ברור, בהיר וקל לעקיבה, ללא מקום לערפול.
 • בסימנים יש לרשום כתוביות תמציתיות ובהירות.
 • לסימנים רצוי לקבוע ולרשום זיהוי חד-חד ערכי.
 • הפרד בין   תרשים העוסק ב-מה ?,  לבין זה העוסק ב-איך ?.
 • חסוך בקווים והמנע מהצטלבויות, על ידי שימוש מושכל בסימני מחבר.
 • עשה שימוש ב"מקרא" בכל מצב בו קיים חשש לאי ידיעת ה- סדרה הגפרפית .
 • להסבר נוסף יש להשתמש בסימני הערות ו/או הצבעה להבהרות חיצוניות.
 • יש לצמצם, ככל האפשר, את מספר הדפים הדרושים לפריסת ה- תרשים .

תרשים - כללי ( Diagram/Chart/Graph/Map/Table/Graphic Organizer ) -     דף 4

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002