סדרה גרפית   -  הגדרה והבהרות

 • מבטאת  תוצר של  סיווג / ייחוס (אילן יוחסין) של הסימנים הגרפיים והתחביר, באופן  מקביל (אנאלוגי) ודומה לסיווג שפה  כלשהי :

 • משפחה= סגנון (style): ייצוג בסגנון דמוי:זרימה,רשת,קשרים...
  תת-סגנון (sub-style): רובד לסגנון  להשגת  מטרה /ערך מוסף
  שפה= סוג (type): רובד נוסף לסגנון  המתמקד במשימה
  ניב/סלנג= סדרה (symbology): סדרות גרפיות  עם הבדלים ביניהם
  תת-סדרה (terminology): רובד מאפיין ל-סדרה הגרפית : כמות, זמן...


 • על פי מסגרת ההקבלה   לעיל, ניתן ליצור מטריצה  מטריצה  לסיווג / ייחוס ראשוני של ה-תרשימים  על פי ה-סגנון  וה-תת-סגנון  העיקריים (ראה דף 6 בהמשך).
 • קיים מיגוון רב של  סדרות גרפיות ( משפחה-שפה-ניב )  בהתאם למשימה.
 • מתקיימת רמת סיגול גבוהה ביותר, עד כדי "תפירה" אד-הוק, בהתאם למשימה.
 • מתאפשר ייצוג של מיגוון ישויות, מימדים ומדדים.
 • ברוב ה-  תרשים  נעשה שימוש בסימנים גרפיים וכללי תחביר מוסכמים / סטנדרטים, אולם ניתן לשלב גם רכיבים "לא רשמיים".
 • קיימות בשימוש שיטות ייצוג הכוללות אוסף של סגנונות תרשים ,  כגון UML, לייצוג היבטים שונים של ה-מציאות ,   ולהשגת מטרות  שונות .

תרשים - כללי ( Diagram/Chart/Graph/Map/Table/Graphic Organizer ) -     דף 3

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002