תהליכי מידע
תהליכים יצרניים

 • מרביתם של התהליכים ניתנים לתיאור כ- תהליכים  יצרניים (עסקיים).
 • ה- תהליכים   ב- מערכת מידע  הינם נגזרת של  תהליכים  יצרניים (עסקיים) בהם :


 • תשומות  נתונים   (או  מידע  ברמות עיבוד שונות ) .

 • תפוקות   מידע   ברמות עיבוד גבוהות יותר ( יחסית ל- תשומות   ) .
 • ה- תהליכים  יצרניים  ו- תהליכי מידע  מקיימים ביניהם יחסי גומלין, ובדרך כלל משולבים אחד עם השני .
 • תהליכים

 • סיכום הגדרת- תהליכים   עד כה :
 • תהליך / תהליכים ( Process / Processes ) -     דף 4

  הגדרה יצרנית (עסקית) - (ראה הגדרות נוספות למונח )
 • אוסף פעולות המבוצעות בסדר מסוים כדי להפוך  תשומות  ל- תפוקות .


 • מעבר לכך :
  תפוקות (פלט) של כל פעולה (פעילות) בודדת, מהוות תשומות (קלט) לפעולה הבאה, בגבולות תהליך מסוים ו/או בתהליכי המשך, ועשויות אף לחצות גבולות של ארגונים . • עדכון: 26.09.09 19:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002