• היבטים ארגוניים


 • ל- רמת המיכון /  מיחשוב ,
  יש  השפעה ישירה וייחודית על כל מערך ארגוני,
  השפעה הבאה לידי ביטוי ב- היבטים ארגוניים  שונים, בעלי יחסי גומלין בינם לבין עצמם.
 • נבחין ב- 7 תמהילים עיקריים של  היבטים ארגוניים , המושפעים לרוב מ- רמת מיכון / מיחשוב :
 • a - כשירות עסקית  
 • b - כישורי  כוח - אדם  (משאבי אנוש)
 • c - שירותי תמיכה למערך ה-  מיכון / מיחשוב 
 • d - נהלי עבודה ארגוניים  
 • e - זמינות משאבים תפעוליים  
 • f - עלויות  
 • g - כוחות/לחצים פנים וחוץ ארגוניים  
 • (דרגות החופש ליישום מהיר של שינויים ושיפורים באיכות המוצרים/שירותים לשם הסתגלות לסביבה העסקית)
 • (הגדרת התפקידים הנדרשים במערך הארגוני הרלוונטי: השכלה/הכשרה, ניסיון, יכולות פיסיות/מנטליות/פסיכולוגיות וכד')
 • (השירותים הנדרשים להבטחת פעילותו התקינה של מערך ה- מיכון / מיחשוב , כגון: תחזוקה, פיתוח, הפעלה, ליווי והדרכה, רשיונות מוצרים)
 • (נהלי עבודה נדרשים להבטחת פעילותו התקינה של הארגון, כגון: נהלים לעבודה שוטפת, נהלים חליפיים למקרים של תקלות, נהלים לגיבוי/שחזור/התאוששות)
 • (זמינות נדרשת למשאבים שונים, כגון: כוח אדם, ציוד, חומרי גלם, ומידת הקריטיות של החסכים בהם)
 • (עלויות צפויות ובפועל של: הקמה, תחזוקה, תפעול, פיתוח שוטף וכד')
 • (אינטרסים של פרטים ו/או קבוצות בעד/נגד השינויים הנובעים מה- מיכון / מיחשוב המיושם בארגון)
 • תהליך / תהליכים ( Process / Processes ) -     דף 8

  עדכון: 23.07.09 13:36
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002