תהליך / תהליכים ( Process / Processes ) -     דף 2

הגדרה בסיסית
  • רצף כלשהו של צעדים/ פעולות/ אירועים/ מצבים מתחלפים, הקשורים ביניהם, והמהווים סדר עבודה אחיד וקבוע.
  • עדכון: 23.07.09 11:55
    © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002