• רמת מיכון או רמת מיחשוב   של מערך ארגוני כלשהו, מוגדר על ידי  מאפייני שיבוץ (שילוב) של  מיכון או מיחשוב  עם   תהליכים יצרניים .
 • מאפייני שיבוץ (שילוב)  עיקריים :


 • היקף :     החלק היחסי של מיכון / מיחשוב  מתוך סה"כ של תהליכים יצרניים 
 •                  (מיוצג על ידי שטח החפיפה המתאים ביניהם).
 • תלות :    היכולת של תהליכים יצרניים  להתקיים ללא מיכון / מיחשוב .
 • ייעוד :     הזנה/רישום, הפעלה, פיקוח/בקרה, ייצור/עיבוד, וכד' .
 • תדירות : מספר האינטראקציות (הידברויות) בין מיכון / מיחשוב ל-תהליך יצרני מתאים,                  ביחידת זמן נתונה.
 • רמת מיכון / רמת מיחשוב  ניתנת, בדרך כלל, למימוש במיגוון חלופות, הנתמכות על ידי תמהילי מדדים שונים (ראה דיון בהמשך) . • להמחשה של- רמת מיכון / רמת מיחשוב באמצעות תהליך "השאלת ספר" :
 • *(ראה הסבר על רמת המיכון / מיחשוב גם במונח מערכת מידע ממוחשבת דף 2)
 • תהליך / תהליכים ( Process / Processes ) -     דף 6

  עדכון: 23.07.09 13:28
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002