• ה- תהליכים מיוצגים בדרך כלל על ידי  תרשימים  מסוגים שונים, המייצגים תמהיל מסוים של  מרכיבים . • סוגי ה- תרשימים  יותאמו למקרה ומטרות שהם אמורים להשיג, לדוגמא: תרשימי זרימה, תהליך, גאנט, מצבים, PERT . • להמחשת השימוש ב- תרשים  באמצעות תהליך "בוקר" :


 • ל- תרשים תהליך :


 • ל-  תרשים גאנט :
 • תהליך / תהליכים ( Process / Processes ) -     דף 3

 • ה- תהליכים מאופיינים / מתוארים על ידי 2 מרכיבים עיקריים : בסיסיים ו- הרחבות .


 • בסיסיים 
 • פעולות / אירועים  (זיהוי שלהם).
 • סדר ביצוע  (ביצוע פעילות בטור ו/או במקביל לפעילויות אחרות).


 • הרחבות 
 • זמן :  מועדי התחלה / סיום אפשריים, משכי זמן צפויים, היקפי משרה, וכד'
 • הסתברויות : תוחלות, ממוצעים, סטית תקן, וכד'.
 • התניות / תנאים :  תלויות בין פעילויות, משאבים, ובתנאים אחרים.
 • משאבים : כח אדם, עלויות כספיות, ציוד ואמצעי ייצור נוספים שונים.
 • עדכון: 23.07.09 11:58
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002